Over ons

Een ideaal moment om ons beter te leren kennen


 

About Us

Reeds meer dan 35 jaar ervaring in de audiovisuele sector

MCC bvba (voluit Media Consultants Cy.) is een dienstverlenend bedrijf voor de audiovisuele sector dat werd opgericht op 16 februari 1979. Alhoewel de statuten het toelaten is MCC principiëel niet actief als producent, ook niet als uitvoerend producent.

Op basis van de bestelbon van de klant voeren wij een welomschreven werk uit als onderaannemer, met gekwalificeerde mensen, rekening houdend met de specificaties en de planning van de klant en tegen een vooraf vastgelegde prijs.

Wij werken niet met zelfstandigen maar nemen technische of artistieke medewerkers in loondienst en vervullen dan ook alle verplichtingen eigen aan de werkgever : Dimona in en uit dienst, sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, verzekering Arbeidsongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid, …

MCC bvba is géén sociaal secretariaat, géén interimkantoor en géén Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK), maar uiteraard werken wij voor bepaalde opdrachten met kunstenaars of mensen die het kunstenaarsstatuut hebben.

MCC bvba heeft geen geschillen en geen openstaande rekeningen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en ook niet bij de FOD Financiën (BTW, bedrijfsvoorheffing, …).

Voor meer inlichtingen maakt U best een afspraak.

Diensten

Wij bieden de beste service aan onze klanten


Onderaanneming

Wij nemen enkel de beste technische en artistieke medewerkers aan voor uw audiovisueel project. Dit allemaal rekening houdend met de specificaties van het project.

Opvolging

Wij vervullen alle verplichtingen eigen aan de werkgever (RSZ, bedrijfsvoorheffing, vakantiegeld, verzekeringen, BA, …). Zo hebt u geen zorgen wat betreft de administratie en kan u zicht volop concentreren op het project.

Contacteer ons


Adres

Toulousestraat 34 bus 0
1040 Brussel

Contact

+32-2-231.13.25
mcc@mcc.tv

Ondernemingsnummer: BE 0419.210.937

RSZ-nummer: 0472527-73

MCC ressorteert onder PC 303.1 – Filmindustrie/Productie